2023 November

Week 5

Mon 30
Tue 31
Wed 1
Thu 2
Fri 3
Sat 4
Sun 5
Mon 6
Tue 7
Wed 8
Thu 9
Fri 10
Sat 11
Sun 12
Mon 13
Tue 14
Wed 15
Thu 16
Fri 17
Sat 18
Sun 19
Mon 20
Tue 21
Wed 22
Thu 23
Fri 24
Sat 25
Sun 26
Mon 27
Tue 28
Wed 29
Thu 30
Fri 1
Sat 2
Sun 3
9:00 am STACOV MS Teams / Ingcuce Committee Room
2:00 pm Whips Forum MS Teams / Ingcuce Committee Room
10:00 am Civic Voter Education Programme Umfolozi TVET, eSikhaleni Township, uMhlathuze LM, King Cetshwayo District Ngwelezane Mall, uMhlathuze LM, King Cetshwayo District