Other Legislatures

http://www.gpl.gov.za/ – Gauteng Provincial Legislature
http://www.mpuleg.gov.za/ – Mpumalanga Provincial Legislature
http://www.limpopoleg.gov.za/ – Limpopo Provincial Legislature
http://www.nwpl.gov.za – North West Provincial Legislature
http://www.wcpp.gov.za – Western Cape Provincial Legislature
http://www.fsl.gov.za/ – Free State Provincial Legislature
http://www.ecleg.gov.za/ – Eastern Cape Provincial Legislature
http://www.ncpg.gov.za – Northern Cape Provincial Legislature
http://www.parliament.gov.za – National Parliament